Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Nechme Kliniku dýchat

projev napsaný pro zastupitelsvo MČ Praha 3

8. 3. 2016

Vážená paní starostko, kolegyně, kolegové,

v minulých dnech se na mě někteří obraceli s otázkou, proč jsme o svolání mimořádného zastupitelstva k budoucnosti Autonomního sociálního centra Klinika vlastně požádali. Praha 3 údajně nemá na situaci žádný vliv, není vlastníkem objektu, kde Klinika funguje, nemá vliv na rozhodování stavebního úřadu, který přece vykonává přenesenou působnost státní správy. Ano, Praha 3 nemá formální pravomoc rozhodnout o výpůjčce objektu Jeseniova 60, jako samospráva však má na budoucnost Kliniky obrovský vliv politický.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových rozhodl o neobnovení výpůjčky kolektivu Kliniky s hlavním argumentem, že objekt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Své rozhodnutí v oficiální tiskové zprávě Úřad opřel o prohlášení starostky Prahy 3, ve kterém v reakci na útok na Kliniku z 6. února žádá policii o nastolení pořádku a nepřímo obviňuje kolektiv Kliniky, že organizací humanitární pomoci v uprchlické krizi ohrožuje bezpečnost obyvatel Prahy 3.

Už jen to je důkazem, že útok na Kliniku a následné stanovisko starostky mělo na rozhodování Úřadu velký vliv. Otázka dalšího setrvání Kliniky v Jeseniově ulici totiž není otázkou administrativní či byrokratickou, technickou nebo právní, ale primárně politickou. Pokud existuje politická vůle, najde se i cesta jak zákonným způsobem napravit nijak vzácný prohřešek užívání objektu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a legalizovat tak další fungování centra Klinika.

Jako argument proti Klinice často slýchám, že zákony se musí dodržovat, platí pro všechny a nemůžeme ve vlastním zájmu podporovat někoho, kdo zákony otevřeně porušuje. Klinika ale přece nehlásá, že zákony se mají porušovat. Snaží se naopak upozornit na to, že zákony nejsou vždy tak dobré, aby byly schopné chránit hodnoty, na kterých stojí naše demokratická společnost. Upozornit na to, že vlastnictví zavazuje, jak je psáno v ústavním pořádku České Republiky. Upozornit na to, že stát se není schopen starat o svůj majetek. Upozornit na to, že v našem okolí je mnoho chátrajících domů, které mohou být využity smysluplným způsobem a také na to, že lidé si mohou navzájem pomáhat i bez pomoci a posvěcení státu.

Ten, kdo je k tomu slepý, staví zákon nad člověka samotného. Položme si otázku, co je pro nás důležitější? To co je legální, nebo to co je legitimní? To co je zákonné, nebo to co je spravedlivé? Ve chvíli, kdy se zákon obrací proti člověku a dobrému fungování společnosti, je legitimní zaujmout postoj občanské neposlušnosti. Hranice, kdy je tento postoj správné zaujmout je samozřejmě velmi rozmazaná, není totiž definovaná v žádném zákoně. Kolektiv Kliniky však za svůj postoj nese plnou občanskou odpovědnost.

Jsem přesvědčen, že Klinika vyrostla na stejných hodnotách, na kterých je založeno fungující a zdravé město. Na hodnotách lidské pospolitosti, spolupráce, solidarity, vzájemné pomoci, tolerance a otevřenosti, na snaze porozumět okolnímu světu i globálním souvislostem, které naše životy čím dál více formují. Tyto hodnoty Klinika na Žižkov přináší. Prokázala to svojí otevřeností všem sociálním skupinám, nepřebernou řadou společensky prospěšných aktivit i nezištnou humanitární pomocí lidem prchajícím před válkou. Radnice, která aktivity Kliniky nedokáže pochopit a ocenit, se s normalizačním heslem „zákon je zákon“ obrací proti svým vlastním obyvatelům a proti silám a hodnotám, které město a lidskou pospolitost utvářejí.

Vážená paní starostko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, zvažte prosím ještě jednou svůj postoj k dalšímu fungování sociálního centra Klinika. Zaslouží si naši podporu, nechme Kliniku dýchat.

Příloha: Návrh usnesení pro zastupitelsvo MČ Praha 3

Reklama