Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

K systémové podpoře cyklodopravy na Žižkově chybí vůle

Ani napotřetí se mi nepodařilo v Radě městské části prosadit schválení generelu pro rozvoj cyklistické infrastruktury na území Prahy 3. Tento strategický materiál pro městskou část zpracoval dopravní odborník a urbanista Tomáš Cach, který je například autorem dopravního zklidnění v Karlíně. Cyklogenerel by vedení městské části pomohl promyšleně ovlivňovat úpravy ulic a veřejných prostor tak, aby se kromě automobilové, veřejné a pěší dopravy, myslelo také na dosud hodně opomíjenou dopravu cyklistickou, a to v návaznostech na celoměstský systém a v logice promyšlené strategie. 

Při jednání s koaličními partnery jsem se nedočkal podložených argumentů, ale abstraktního strachu z omezení automobilové dopravy a upozorňování na formální nedostatky předloženého materiálu. Pro přijetí generelu se mezi radními z TOP09 a ČSSD nenašla vůle, a to i přesto, že se Rada ve svém programovém prohlášení ke zpracování cyklogenerelu zavázala. Neschválení generelu po téměř ročním vyjednávání ukazuje na dlouhodobou neochotu cyklistickou dopravu podporovat a chápat ji jako legitimní způsob pohybu ve městě.

Přes nechválení obecné strategie se nám daří k realizaci posunovat jednotlivá konkrétní opatření. Po letech váhání se podařilo odkoupit pozemky Českých drah v okolí cyklostezky na Vítkově a můžeme teď požádat o dvě dotace z evropských fondů na stavbu chybějících propojení z Jeronýmovy a Lukášovy ulice. V ulici pod Vítkovem menší projekt zvládneme z rozpočtu městské části. Zafinancujeme také rekonstrukci před ZŠ Lupáčova a křižovatky Táboritská – Ondříčkova, kde se myslí i na průjezd cyklistů v obou směrech. Postupně rekonstruujeme vyhlídkovou trasu A25 mezi Ohradou a zahrádkami na Balkáně. Pro parkování kol se již podařilo rozmístit také desítky cyklostojanů.

Všechny tyto projekty nebudou znamenat přínos jen pro cyklisty, ale i pro pěší a automobilovou dopravu. Jde totiž o nalézání řešení, která nabídnou spravedlivý prostor pro všechny druhy dopravy, zvýší bezpečnost, minimalizují kolize a zároveň povedou ke zlepšení často degradovaného veřejného prostranství. O to se snaží i předložený cyklogenerel, jeho projednání však potvrdilo, že v českém prostředí se přístup k plánování veřejného prostoru běžný v západních městech bude muset ještě rozvinout. Potřebujeme k tomu však pevné nervy a trpělivost při vyjednávání.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama