Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Okolí Olšanského náměstí čeká proměna, nové stromy, chodníky i místo k posezení

V průběhu letních prázdnin čeká prostor před základní školou Lupáčova i přilehlou křižovatku Táboritská - Ondříčkova velká rekonstrukce. Celá akce je výsledkem téměř čtyřleté přípravy, půjde zároveň o předstupeň k rekonstrukci okolí tramvajových zastávek na Olšanském náměstí.  

Celá akce se začala plánovat z popudu veřejnosti a rodičů dětí ze ZŠ Lupáčova, po tragické smrti malé Anežky na křižovatce Lupáčovy s Prokopovou ulicí téměř před 5 lety a je první z dvou velkých stavebních akcí, jejichž cílem je zklidnění oblasti kolem Lupáčovy ulice.

V průběhu zpracování projektu zklidnění před ZŠ Lupáčova se ukázalo jako nevyhnutelné spojit jeho realizaci s další stavební akcí – rekonstrukcí přilehlé křižovatky Ondříčkova – Táboritská. Hlavní město zde naplánovalo výměnu světelné signalizace, na straně TSK však absolutně chyběla vůle k logickému kroku využít příležitost a výměnu semaforů spojit s dalšími stavebními pracemi, které by navázaly na akci v Lupáčově a daly by celé křižovatce s Táboritskou novou lepší podobu. Pro veškeré stavební práce na křižovatce proto bylo nezbytné alokovat prostředky z rozpočtu Prahy 3. K dopravním projektantům jsme poté přiobjednali architekty (atelier A05), kteří se postarali o to, aby křižovatka byla zároveň i kvalitním veřejným prostorem.

Řešení, které vidíte na dvou obrázcích níže, jsou výslednicí náročných diskusí a požadavků městské části, TSK, Hlavního města, Institutu plánování a rozvoje, Policie ČR, odboru dopravy, památkářů, ale i vedení a zástupců rodičů ZŠ Lupáčova, nebo požadavků Hotelu Olšanka. Do diskuse o podobě akce se zapojilo také sdružení Pražské matky, které se věnuje projektům bezpečných cest do škol.

Reklama

Projekt č.1: rekonstrukce křižovatky Táboritská – Ondříčkova

Záměrem nebylo postavit pouze technickou dopravní stavbu, mojí ambicí bylo také zlepšení veřejného prostoru tak, aby se jím lépe a bezpečněji procházelo. Architekti A05 navrhli novou podobu veřejného prostranství před Bezovkou, které vznikne zrušením samostatného odbočovacího pruhu z Táboritské. Prostranství zkrášlí dva nové stromy, místo k posezení a trvalkové záhony. Přechody pro chodce budou doplněny o dělicí ostrůvky. Součástí je také kompletní výměna světelné signalizace. 

Obr.: projekt pro stavební povolení (SINPPS, s.r.o.)

Obr.: Vizualizace prostoru před Bezovkou (atelier a05)

Projekt č.2: zklidnění dopravy před ZŠ Lupáčova

Parkoviště mezi hotelem Olšanka a základní školou nahradí parkoviště vyhrazené pouze pro nasednutí a vysednutí rodičů a žáků školy (tzv. kiss and ride/K+R). To je třeba zřídit kvůli neúnosné situaci, která vzniká před školou každé ráno. Velký nával aut rodičů komplikují ještě parkující autobusy hotelu Olšanka. Celý prostor křižovatky s Chelčického ulicí bude zvednutý na úroveň chodníku, což zpomalí projíždějící auta a vyhneme se tím instalaci montovaných zpomalovacích prahů. Před samotnou ZŠ se podaří vysadit dva javory.

Projekt myslí i na cyklisty, Ondříčkovou a Lupáčovou ulicí totiž vede hlavní cyklotrasa A421. Počítá se proto s vyhrazením prostoru pro protisměrný pohyb cyklistů Lupáčovou včetně signalizace pro průjezd křižovatkou do Ondříčkovy.

Další součástí akce je i propojení Chelčického ulice s ulicí Prokopovou s přikázaným odbočením doprava zpět na Olšanské náměstí. Pokud v budoucnu dosáhneme stejného opatření i níže na křižovatce Prokopova – Rokycanova, projede Lupáčovou ulicí každý den o několik set aut méně. Mnoho řidičů tudy totiž pouze projíždí a krátí si cestu. 

Studii okružní křižovatky Prokopova – Rokycanova, kterou městská část zadala, bohužel odmítli představitelé TSK využít. Od tragické smrti malé Anežky uplynulo již téměř 5 let, místo však na zásadní zlepšení stále čeká.

Nový přechod Ondříčkova – Bořivojova

Další akcí, kterou městská část připravila pro tento rok je vybudování nového přechodu pro chodce na křižovatce Ondříčkova – Bořivojova. Rozlehlou a nepřehlednou křižovatku chodci často přebíhají. Přechod, který zde dlouhodobě chybí, bude doplněn dělícím ostrůvkem, stejně jako na dalších místech v Ondříčkově. Součástí akce je i vysazení chodníků a zvětšení pochozích ploch. 

Městská část v tomto roce investuje do zvýšení bezpečnosti chodců kolem 18 milionů korun. Skutečně investuje, nejen schválí do rozpočtu, jak to provedla pro rok 2012 ODS, aniž by měla připravené k realizaci projekty a schválená stavební povolení. Alokované prostředky tehdy nebylo za co utratit.

Aby bylo co dělat i do budoucna, zahájili jsme pro příští roky přípravu dalších akcí. Prioritou bude úprava okolí tramvajových zastávek Olšanské náměstí a opatření ke zklidnění ulice Jana Želivského. To jsou místa, která vítězí ve statistikách dopravních nehod s chodci. Jak budou vypadat konkrétní řešení, si zatím nedovolím odhadovat. Každá dopravní stavba totiž naráží na překážky a složitá jednání s TSK, hlavním městem, Policií ČR a dalšími orgány státní správy, jejichž nesouhlas dokáže dobrá řešení často zastavit nebo obrátit v kompromis, se kterým nakonec není spokojený skoro nikdo.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama