Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Praha 3 letos investuje 40 milionů do úspor energie

Městskou část letos čeká bezprecedentní investice do energetických úspor v objektech základních a mateřských škol. Specializovaná firma vymění zastaralé plynové kotle a zavede dálkově řízené systémy regulace teploty v jednotlivých místnostech. Investice do těchto opatření přitom plně pokryjí prostředky, které získáme z dosažených úspor. 

Na základě analýzy provedené v minulém roce jsme do projektu zařadili 12 objektů základních a mateřských škol a sportovní areál na Pražačce. Tyto objekty vykazovaly největší nedostatky v hospodaření s energiemi. Poté proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost ENESA.

Realizace projektu bude zajištěna pomocí tzv. metody EPC (Energy Performance Contracting). Náklady na realizaci úsporných opatření uhradí sám dodavatel, který zároveň smluvně garantuje dosažení dané úrovně úspor. V následujících 9 letech tak městská část zaplatí o 61,7 milionů korun méně na platbách za energie. Právě z těchto úspor pak budeme hradit samotnou investici. Nezatížíme tak do budoucna rozpočet městské části, jehož objem bude zákonitě klesat v souvislosti s dobíhající privatizací bytového fondu. Metoda EPC je pro městskou část velmi zajímavou formou financování těchto projektů a zároveň dobrou alternativou k čerpání evropských fondů či jiných grantových možností. Kromě ekonomické výhodnosti pro veřejný rozpočet přispěje projekt významně k ochraně životního prostředí díky snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Kontrakt je do budoucna také velmi bezpečný. Dodavatel na sebe bere veškeré riziko nedosažení garantované úspory. Městská část má garantováno, že dosáhne minimálně takových úspor, které plně pokryjí všechny splátky potřebných provedených investic i všech souvisejících nákladů.     

Reklama

Úspor bude dosaženo zejména prostřednictvím náhrady zastaralých plynových kotlů novými kondenzačními kotli nebo pomocí zavedení počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech, zejména učebnách. Každá místnost napojená na tento systém si automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. Vytápění se jednoduše naprogramuje na rozvrh hodin a topí se jen v době, kdy jsou místnosti obsazeny. Realizovány budou také opatření k úsporám elektrické energie na svícení a spotřebu užitkové vody.

Projekt EPC je příkladem toho, že investice do úspor a šetrnost k životnímu prostředí se může vyplatit a je pro městskou část dvojím vítězstvím jak v oblasti ekonomiky, tak při ochraně životního prostředí.   

Více o metodě a realizovaných projektech EPC: www.sluzby-epc.cz

Více o veřejné zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku MČ Praha 3 na profilu zadavatele: ZDE

Seznam zapojených subjektů:

 • ZŠ A MŠ, Chelčického 43/2614
 • ZŠ a MŠ, Chelčického 43/2614 – pracoviště Žerotínova 36/1100
 • ZŠ Jeseniova 96/2400
 • ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500
 • ZŠ Lupáčova 1/1200
 • ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/1700
 • ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685
 • ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800,
 • MŠ Jeseniova 98/2593
 • MŠ Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
 • MŠ Sauerova 2/1836, Praha 3
 • Základní umělecká škola Štítného 5 a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
 • SaRAP, Za Žižkovskou vozovnou

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama