Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Vídeňský placený parking – inspirace pro Prahu

Radní hlavního města odmítli v minulých dnech vyhovět požadavkům městských částí a rozšířit systém placeného parkování. Navržené rozšíření je nekoncepční. Ještě několik dnů před rozhodnutím radní Nosek sliboval městským částem spuštění rozšířených zón od února 2014. Kličkování magistrátní koalice ukazuje na neschopnost formulovat promyšlenou dopravní koncepci pro Prahu. Radní se přitom mohou inspirovat nedaleko ve Vídni. Tam je systém zavedený, funkční, generuje mimořádné výnosy a neklade zbytečné překážky řemeslníkům nebo rodinným návštěvám. 

 

Téměř dva roky pracuje magistrát na rozšíření zón. Městské části investovaly miliony do zpracování projektů, jak mají zóny vypadat a magistrátní politici a úředníci stovky hodin práce. Až nyní radním došlo, že rozšíření stávajícího systému je nekoncepční a vrací se na začátek. Potřeba koncipovat systém placeného parkování systémově pro širší centrum Prahy a opustit dosud sledovanou logiku parcelace zón podle hranic městských částí je přitom dlouho očividná. Obrat vedení Prahy je proto příležitostí změnit nevhodný a neefektivní systém z gruntu.

Jak na to, vědí třeba ve Vídni. Tamní systém nerozlišuje místa pro parkování návštěvníků a rezidentů a je založen na jednoduchých parkovacích lístcích a SMS parkingu. Odpadá tak potřeba vyznačování vodorovného značení a parkovacích automatů, které jsou nejdražší provozní komponentou pražského systému a zbytečně zabírají veřejný prostor. Placené parkování je tak daleko účinnější a neklade zbytečné překážky jednotlivým uživatelům.

Placené parkování může generovat významné zisky potřebné pro rozvoj veřejné dopravy nebo budování P+R parkovišť. Již současný systém vytváří pro Prahu čisté příjmy kolem 250 milionů ročně, náklady na provoz přitom činí kolem 70 milionů (údaje za rok 2011). Praha však není schopna připravit a ufinancovat žádný větší smysluplný projekt. Dnes má na P+R kolem 3 tisíc míst, potřeba je však nejméně pětinásobná.  

Reklama

Jak to jde ve Vídni

První zóna placeného stání byla ve Vídni zřízena v roce 1993 a byla postupně rozšiřována na širší centrum Vídně. Hlavní rozdíl od pražského systému spočívá v tom, že Vídeň nerozlišuje stání pro rezidenty a návštěvníky. Domácí i přespolní mohou v zóně parkovat na kterémkoli místě. Odpadá tak nutnost kreslit na zem čáry, vymezovat místa pro různé skupiny uživatelů nebo platit drahé parkovací automaty. Vídeň je rozdělena pouze na dvě větší zóny, ve kterých platí mírně odlišná pravidla a cenová politika.

Pro návštěvníky bez trvalého bydliště ve vymezené oblasti je doba parkování omezena na 0,5 – 2 hodiny, v širším centru až na 3 hodiny. Oprávnění k zaparkování návštěvník Vídně získá zakoupením předplacených karet za 1 – 4 Euro, podle potřebné doby k zastavení. Na parkovacím lístku jednoduše vyznačí dobu příjezdu a umístí tiket za okénko. Na 10 minut je možné kdekoli zastavit zdarma, i pro tento případ je však potřeba vyplnit parkovací lístek. Tímto odpadá nutnost výstavby parkovacích automatů, které jsou nákladné a zabírají zbytečně veřejná prostranství. Parkovací lístky jsou široce dostupné v trafikách, obchodech nebo v automatech na jízdenky MHD.

Parkovné je možné zaplatit i formou SMS. Jednoduchá registrace spáruje SPZ vozidla se SIM kartou telefonu. Registrací se vytváří konto, které je možné dobíjet opět přes mobilní telefon nebo přes internet. Při zaparkování postačí odeslat SMS s údajem doby parkování. Tím je vystaven elektronický parkovací lístek, není potřeba žádných lístků za okno. Před uplynutím doby systém pošle upozorňující SMS na blížící se konec doby parkování. Kontrola je zajišťována prostřednictvím zařízení napojených na server s údaji o zaplacení. SMS parking funguje ve Vídni již od roku 2003.

Pro rezidenty slouží podobně jako v Praze stálá parkovací karta vydávaná až na 2 roky. Ceny jsou stanoveny na 240 Euro za 2 roky a 120 Euro za 1 rok v centrální části Vídně a 180, resp. 90 Eur v méně vytížené oblasti. K tomu je potřeba zaplatit dalších cca 50 Euro administrativní poplatek za každé vydání karty.

Zvláštní parkovací kartu mohou dostat také zaměstnanci nebo živnostníci bez trvalého bydliště ve vymezené zóně. Avšak pouze ti, kteří prokáží, že cestu z práce a do práce nemohou realizovat veřejnou dopravou a cesty automobilem jsou pro ně nezbytné. Výjimku dostávají také firmy, které prokáží, že firemní automobil je nezbytný pro výkon jejich činnosti, a to několikrát denně, zejména pro převoz materiálu.  

Kontrola fungování systému je kromě městské policie zajišťována i zaměstnanci vídeňského magistrátu. V jejich kompetenci je vyměřit pokutu za porušení zákona o placeném stání. Městské policii se tím uvolňují ruce pro náročnější činnosti a klesají tím i náklady na kontrolu systému.


Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama