Reklama
 
Blog | Ondřej Rut

Nové občerstvení a veřejné WC pro Parukářku

Hospůdka Parukářka si do dnešních dnů udržela specifickou atmosféru, kterou v centru Prahy už jen tak nenajdete. Drží si stále i svůj půvab, i když provozem a klientelou už dost ošuntělý. Na demolici objektu je však vydán platný exekuční výměr, podle kterého majitel musí provést demolici. Městská část proto přichází s návrhem nové podoby občerstvení s ambicí nepopřít minulost hospůdky a přesto návštěvníkům parku nabídnout novou kvalitu.  Studie architektonické platformy re: odvozuje podobu občerstvení od původního místa, pracuje s jeho atmosférou, staví ale na nových základech. 

Studie byla připravena na základě zadání vzešlého ze setkání s veřejností, které radnice uspořádala přímo na místě v září minulého roku, za účasti asi pěti desítek občanů a ve spolupráci se současným provozovatelem občerstvení, společností Parukářka s.r.o. Vladimíra Gregůrka. Ten objekt s několika kolegy postavil jako tzv. stavbu dočasnou v roce 1995. Poté svedl dlouholetý boj za existenci hospůdky, organizoval petice proti zbourání a stavbě nového občerstvení v roce 2005 připraveného minulým vedením radnice, soudil se a obíhal úřady. V roce 2012 bylo však vydáno rozhodnutí o demolici, proti kterému již není možné se nijak odvolat. Od té doby má radnice možnost toto rozhodnutí vykonat. Rozhodli jsme se však hospůdku nechat žít dál, nerealizovat původní nekvalitní projekt a připravit spolu s veřejností návrh nový.     

Autor studie se nejprve pokusil umístit nový objekt na místě původního. Řešení však mělo několik nevýhod: navržený objekt se otáčí zády k parku a vytváří bariéru v místě přirozeného klesání svahu, provozně vycházel tento návrh jako velmi složitý a objekt jako prostorově poměrně náročný. Nakonec byla rozpracována varianta, která kopíruje existující opěrnou zídku venkovní terasy. Kopírováním zalamované zídky vznikl nepravidelný půdorys objektu, který se z různých pohledů tváří odlišně. Ze vstupních schodů od Olšanského náměstí dynamický objekt na hraně kopce, z parku přátelský a tradiční altán.

Architektura návrhu je nenápadná, jednoduchá, bez vyhraněného stylu, a proto nadčasová. Skládá se ze čtyř hlavních částí: 1. hospody pro kuřáky, 2. kavárny pro nekuřáky, 3. spojeného zázemí obou provozů a 4. veřejných záchodků, které lze používat jak pro provoz restaurace, tak odděleně v jiném časovém režimu pro veřejnost. Pátou částí je venkovní část, tedy terasa na hraně kopce se stoly a lavicemi.

Reklama

Návrh nové podoby občerstvení má jednu předem neočekávanou výhodu. Umožňuje totiž provést demolici současné hospůdky až potom, co bude stát občerstvení nové. Pokud proběhnou další jednání o stavbě bez komplikací, může se Parukářka dočkat nového občerstvení v roce 2016.  

Studie byla při přípravě konzultována s Institutem plánování a rozvoje a zástupci orgánů památkové péče. Obě instituce ocenily kvalitu návrhu, což zakládá dobré podmínky pro projednání další podrobnější projektové dokumentace a získání povolení pro stavbu.

Radnice nyní zadá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Ještě předtím však může veřejnost zasílat k realizaci a podobě tohoto návrhu připomínky, které budou zohledněny při další přípravě. Posílejte je prosím na adresu rut.ondrej@praha3.cz.   Autor studie: re: architektonická platforma

Odhad nákladů na stavbu: 6,1 mil. Kč. (bez DPH)

zastavěná plocha: 218 m2

užitná plocha: 190 m2

obestavěný prostor: 987 m2

počet míst celkem uvnitř: 75

počet míst kuřácká část: 46

počet míst nekuřácká část: 29

počet míst terasa: 102

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama